POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO
Studia odchudzania, treningu personalnego i fizjoterapii „SOFiT”

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z witryny internetowej na www.sofitstudio.pl
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: UNIQUE Agnieszka Remisz z siedzibą – ul. Stefana Czarnieckiego 4C/3, 61-538 Poznań NIP 765 156 8745 Regon: 302273715
  Dane kontaktowe: z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: unique.poznan@gmail.com lub pisemnie pod adresem: UNIQUE Agnieszka Remisz ul. Stefana Czarnieckiego 4C/3, 61-538 Poznań
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam przez Użytkowników danych SOFiT Studio oświadcza, iż opracowało wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. SOFiT Studio kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, w tym w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym również w aktach wykonawczych do tych ustaw oraz w aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”, których gromadzenie i przetwarzanie odbywa się na podstawie – POLITYKI COOKIES.
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika, w tym dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, zawarcia umowy na świadczone usługi, złożenia reklamacji i korzystania z innych usług świadczonych przez SOFiT Studio.
 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. Niezależnie od powyższego informujemy, iż w Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis SOFiT Studio. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 11. W razie wątpliwości, co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności uprzejmie informujemy jesteśmy do Państwa całkowitej dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce KONTAKT na stronie internetowej www.sofitstudio.pl
© 2021 Sofit Studio
Created by E-surf